Vi arbetar med alla former av marknadsrätt och är regelbundet rådgivare vid bedömning av bl a reklamkampanjer och annan marknadsföring. Vi handlägger dels marknadsrättsliga frågor av generell karaktär enligt marknadsföringslagen dels sådana av specifik karaktär, t ex i bedömningar enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om namn och bild i reklam och andra speciallagar. Vi företräder även klienter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.