Ramberg har spetskompetens inom offentlig upphandling och anlitas av offentlig sektor likväl som leverantörer. Vår grupp består av experter som är verksamma både före, under och efter såväl upphandlings- som anbudsprocessen. Vi har mångårig praktisk erfarenhet av bl a medicinteknisk utrustning, IT-system, konsulttjänster, produkter, tjänster och entreprenader inom ett stort antal branscher. Vi anlitas frekvent som:

– Projektledare för genomförande av upphandlingar.

– Juridiskt stöd under upphandlings- och anbudsprocessen.

– Strategiskt stöd och rådgivare i samband med offentliga affärer.

– Utbildare och föredragshållare för kurser och seminarier.

– Processförare vid såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol.

Inom offentlig upphandling är kombinationen av praktisk erfarenhet och juridisk spetskompetens extra viktig. I detta avseende är vår grupp smått unik inom branschen.