VERKSAMHETSOMRÅDEN

Offentlig upphandling

Ramberg har spetskompetens inom offentlig upphandling och anlitas av offentlig sektor likväl som leverantörer. Vår grupp består av experter som är verksamma både före, under och efter såväl upphandlings- som anbudsprocessen. Vi har mångårig praktisk erfarenhet av bl a medicinteknisk utrustning, IT-system, konsulttjänster, produkter, tjänster och entreprenader inom ett stort antal branscher. Vi anlitas frekvent som:

– Projektledare för genomförande av upphandlingar.

– Juridiskt stöd under upphandlings- och anbudsprocessen.

– Strategiskt stöd och rådgivare i samband med offentliga affärer.

– Utbildare och föredragshållare för kurser och seminarier.

– Processförare vid såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol.

Inom offentlig upphandling är kombinationen av praktisk erfarenhet och juridisk spetskompetens extra viktig. I detta avseende är vår grupp smått unik inom branschen.