Ramberg Advokater har unik spetskompetens inom regulatoriska frågor som berör produktsäkerhet, hälsa och miljö. Våra experter arbetar med ett flertal reglerade branscher såsom kemikalier, biocider, växtskyddsmedel, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika, livsmedel och tillsatser, petroleum, maskiner och elektronik, life sciences, cleantech, avfall etc.

Vi har mångårig erfarenhet av såväl privata som offentliga aktörer både i Sverige och internationellt och arbetar med legala, regulatoriska och compliance-tekniska aspekter av regelverk och standarder. Vi hjälper klienter med allt från strategisk rådgivning, tolkning och tillämpning av regulatoriska produkt- och verksamhetskrav, samt representerar klienter i såväl den kommersiella dialogen som i kontakter med myndigheter och domstolar. Våra tekniska experter erbjuder praktisk projektledning och upprättande av det underlag som behövs för godkännanden, certifiering, anmälan och rapportering till nationella och internationella myndigheter.