Vi företräder nationella och internationella kunder inom alla områden som vägtransporter, järnvägstransporter, flygtransporter och sjötransporter. Vår konsultation täcker även alla områden inom transport- och transportförsäkring. Vi är rådgivare inom fraktkontrakt, charteravtal, logistikavtal, serviceavtal, varvsavtal, tullfrågor, skador på gods och annan transportskada.