Ramberg har spetskompetens inom tvistelösning och företräder regelbundet klienter i tvister vid allmän domstol, förvaltningsdomstol samt i svenska och internationella skiljeförfaranden. Flera av våra jurister har domarerfarenhet och verkar som skiljedomare.

Vi företräder såväl svenska som utländska bolag, myndigheter, investerare, enskilda aktieägare och styrelseledamöter. Vi har stor erfarenhet av ett antal olika branscher såsom energi, transport, fastigheter, industri, livsmedel, läkemedel, hälso- och sjukvård, försäkring, återförsäkring, IT och media.

Vårt starka engagemang med fokus på klientens affärer och kommersiella utmaningar särskiljer oss från våra konkurrenter och bidrar till såväl trygghet som väl genomförd hantering och bästa möjliga utgång av varje tvist. Våra tvistelösare arbetar också i nära samarbete med juristerna inom våra andra specialistområden för att säkerställa att varje tvist tillförs just den särskilda kompetens som behövs.