Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med Standout Capitals investering i bolaget. 

 

Ramberg Advokater har biträtt Kund-o AB i samband med att Standout Capital investerar cirka 50 miljoner kronor i bolaget.

Kund-o AB har sedan starten 2010 utvecklat digitala verktyg för kundservice. Bolaget har idag cirka 45 anställda med kontor i både Stockholm och Oslo, och en kundportfölj med cirka 300 företag i Norden.

Ramberg Advokaters team bestod av Lars Widhagenoch Linnéa Lindvall