NYHETER

RAMBERG RÅDGIVARE I BAMBUSERS FÖRETRÄDESEMISSION

Ramberg Advokater KB har agerat legal rådgivare till Bambuser AB i samband med bolagets företrädesemission om cirka 101,1 miljoner kronor. Emissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 135,3 procent.

Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Från Ramberg deltog huvudsakligen
Johan Palmgren
Malin Tiberg
Lars Widhagen
Fanny Wieru
Linnéa Lindvall