Eva Carling

JURIST

Eva Carling är varumärkesjurist och auktoriserat ombud hos EUIPO och specialiserar sig på varumärkes- och designregistreringar i Sverige, EU och internationellt. Hon är kunnig i hanteringen av större internationella varumärkesportföljer och arbetet medför kontakter med såväl våra klienter som svenska och internationella myndigheter, varumärkesmyndigheter och advokatbyråer. Eva kan bistå med råd och rekommendationer och arbetar bland annat med upprättande och ingivande av ansökningar, förlägganden, förnyelser, överlåtelser och andra registreringsåtgärder.

Telefon: +46 72 526 45 06
E-mail: eva.carling@ramberglaw.se
Verksamhetsområden: Immaterialrätt

Utbildning: 
Språk: Svenska, Engelska